Array

Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия

Бъдещето на адвокатската професия по света и у нас
Гости: Галин Попов и Емилиян Арнаудов – Адвокатско дружество “Попов, Арнаудов и партньори”

Stay in Touch

Бъдете с нас!

ОЩЕ...