Дърворезба

13Дърворезбата е художествена изработка на дървесината чрез изрязване (резбоване) на различни декоративни мотиви и изображения. Думата също се отнася и за резултата от този творчески процес.

Първоначално за приложни, а по-късно и за декоративни цели, тя е известна на хората още от времето на неолита, когато за сечива са ползвали остър кремък. Развитие претърпява в началоно та ХIII век под влияние на италианската надгробна склуптура.  На територията на България дърворезбата е била позната на древните славяни, като впоследствие търпи влияние от византийското, римското, мюсюлманското и руското резбарско изкуство. Разцвет има през ХVIII и XIX век когато се наблюдава общ подем в занаятчийството и архитектурата по българските земи. Проявления дърворезбата намира както в църковната архитектура и вътрешно оформление – иконостаси, амвони, резбовани врати на църкви, така и в дома и бита – резбовани тавани, мебели, сандъци, дървена посуда, бастуни, хурки, кобилици.

Типични за дърворезбата са фигуралните композиции, плетеници, арабески, растителни мотиви като слънчогледът, дъбовият лист, лозата, дървото на живота, животински изображения като лъвска глава, грифон, змия, орел, паун, славей. В приода на българското възраждане се развиват няколко художествени школи, известни с дърворезбата си: Дебърска художествена школа, Банска художествена школа, Самоковска художествена школа, Тревненска художествена школа, Калоферска резбарска школа.

Изкуството дърворезба е било присъщо само на мъжете. Съществуват два типа дърворезба – плоска дърворезба известна като пастирска и едра слуптурна дърворезба означавана като занаятчийска.

Украсените с пастирска дърворезба предмети са наричани от народа писани – писана хурка, писана гайда или писан кавал. Това е така защото върху гладката повърхност са правени чести врязвания с нож.

Едрата склуптурна дърворезба вплита всебе си божественото и митологичното начало на природата и човека. Изящните широколистни розетки, плетеници, мрежи от ромбове, квадрати и триъгълници спират дъха щом отправиш поглед.

В миналото хората са използвали остри кремъци за изработването на дърворезба. Но днес всичко се е усъвършенствало. Инструментите, които използват дърворезбарите днес са дърворезбарски длета, които биват много видове.

 

Изготвил Галина Цанкова

Stay in Touch

Бъдете с нас!

ОЩЕ...