КУЛТУРА

Дигиталното безсмъртие, клонирането и връзката човек – компютър са във фокуса на първата българска книга за трансхуманизма

Написана от историк, тя разглежда обстойно проблемите, свързани с влиянието на технологиите върху нас, начина, по който те могат...

Start typing and press Enter to search